Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Phong Sơn: Quyết định " Ban hành Quy định về chăn nuôi gia súc trên địa bàn xã"
Ngày cập nhật 28/12/2015

Trong thời gian qua, việc chăn nuôi gia súc trên địa bàn xã Phong Sơn phát triển mạnh về số lượng và chất lượng. Song song với việc phát triển đó vẫn còn một số tồn tại trong việc quản lý, chăn thả gia súc gây ảnh hưởng đến việc phát triển các loại cây trồng khác, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Để đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa người chăn nuôi cũng như người sản xuất khác, đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi gia súc. Sau khi xây dựng dự thảo Quy định về chăn nuôi gia súc trên địa bàn xã và lấy ý kiến của nhân dân. UBND xã Phong Sơn đã ra Quyết Định " Ban hành Quy định về xử lý vi phạm trong chăn nuôi gia súc trên địa bàn xã Phong Sơn".(đính kèm Quyết định)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 61.037
Truy câp hiện tại 13