Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Phong Sơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Kinh tế xã hội năm 2016
Ngày cập nhật 25/01/2016

Ngày 21 tháng 01 năm 2016, UBND xã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, do đồng chí Võ Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã và đồng chí Nguyễn Bá Nam bí thư Đảng bộ xã đồng chủ trì. Về dự hội nghị có các đồng chí Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân; các thành viên UBND; UBMTTQVN, các đoàn thể cấp xã; trưởng các bộ phận thuộc UBND xã; trưởng trạm y tế; trưởng thôn; giám đốc, chủ nhiệm các HTX; hiệu trưởng các trường học.

Tại hội nghị sau khi nghe UBND xã  báo cáo trước hội nghị nội dung các văn bản: Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; kế hoạch Xây dựng nông thôn mới năm 2016; kế hoạch Chỉnh trang khu trung tâm kinh tế - văn hóa xã năm 2016 kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016; kế hoạch Tổ chức các hoạt động mứng Đảng mừng Xuân bính thân năm 2016;  ý kiến phát biểu lãnh, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy; ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị; đồng chí Võ Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã kết luận như sau:
          1. Lấy cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là năm "cải cách hành chính”. Với khẩu hiệu “Làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành công việc theo quy chế” làm nguyên tắc cơ bản để thực hiện cải cách hành chính. Cải cách hành chính phải gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai thực hiện tốt Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ về Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về  thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
           2. Sau hội nghị, trên cơ sở Chương trình công tác, và các Kế hoạch của UBND xã, từng cá nhân (cán bộ, công chức, bán chuyên trách, nhân viên hợp đồng) chủ động xây dựng kế hoạch công tác cả năm của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao; các HTX phải điều hành thật tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, cùng với UBND xã thực hiện đạt kết quả tốt nhất; trưởng thôn bám vào nội dung các kế hoạch, chương trình công tác năm 2016 của UBND xã để xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện tại thôn, báo cáo UBND xã trước ngày 20/02/2016. Giao bộ phận Văn phòng – Thống kê theo dõi, đôn đốc thực hiện.
          3. Cán bộ từ xã đến HTX, thôn phải thường xuyên cập nhật những thông tin, văn bản mới để tổ chức thực hiện đúng quy định; tổ chức phối hợp tốt giữa Đảng ủy, Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể, gữa các bộ phận, giữa xã với các thôn, các HTX để thực hiện đồng bộ; đồng thời thường xuyên báo cáo những sự việc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016 về UBND xã; sâu sát với dân, với cơ sở.
Con người là yếu tố quyết định mọi thắng lợi, do vậy từng cá nhân (cán bộ, công chức, bán chuyên trách, nhân viên hợp đồng) tại xã  phải rèn luyện tốt đạo đức công vụ, thực hiện tốt văn hóa giao tiếp ở công sở, văn hóa giao tiếp ngoài xã hội.
         4. Những công việc trước mắt:
- Tập trung chỉ đạo gieo sạ hoàn thành diện tích lúa còn lại của vụ Đông Xuân 2015-2016 đúng lịch thời vụ.
- Khi thời tiết thuận lợi, chỉ đạo việc gieo 360 ha lạc theo kế hoạch.
- Thực hiện tốt kế hoạch Mừng Đảng-Mừng Xuân của UBND xã; yêu cầu Trưởng thôn, chủ nhiệm các HTX, hiệu trưởng các trường tiếp tục chỉ đạo việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại công sở, nơi công cộng và hộ gia đình trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm ngày thành lập Đảng và đón tết cổ truyền Bính Thân năm 2016

Các hình ảnh liên quan

                        Đ/c Trịnh Xuân Nhân, PCT UBND xã thông qua Quyết định số 06/QĐ-UBND

                       Đ/c Nguyễn Bá Nam, Bí thư Đảng ủy, phát biểu chỉ đạo hội nghị

                 Đ/c Võ Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã phát biểu kết luận hội nghị

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 61.037
Truy câp hiện tại 4