Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Cán bộ và nhân dân thôn Thanh Tân chung tay xây dựng nông thôn mới
Ngày cập nhật 03/09/2015

Chương trình xây dựng Nông thôn mới  tuy đã được phát động nhiều năm nay, nhưng do điều kiện mỗi địa phương có một đặc thù riêng khác nhau. Kết quả đạt các tiêu chí sớm hay muộn nguyên nhân thì nhiều, nhưng cốt lõi là do xuất phát điểm của địa phương đó. Song, một yếu tố nữa mang tính quyết định đó là bên cạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của chi bộ, Ban quản lý thôn, công tác tuyên truyền vận động của Mặt trận và các Đoàn thể trong hệ thống chính trị mà còn phải phát huy được nội lực, sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của người dân.

Thanh Tân có Tổng số hộ dân 252 hộ, 195 nóc nhà, có 1150 khẩu. Trong đó có 170 hộ làm nông nghiệp, số hộ dân còn lại là buôn bán và nghành nghề. 100% là người theo đạo Thiên Chúa Giáo, hộ nghèo 16 hộ, chiếm 6,34%. Có 49.5ha lúa, 9.9ha lạc, 3.7ha sắn.
Cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh của Thôn chưa được đầu tư nhiều; đường giao thông nội thôn; cơ sở dân sinh còn tạm bợ, hầu hết người dân trong độ tuổi lao động chưa qua đào tạo nghề, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thu nhập bình quân đầu người thấp, nhận thức về xây dựng NTM còn hạn chế.
Mặc dù điểm xuất phát thấp như vậy, nhưng với sự quyết tâm, nổ lực của cán bộ, đảng viên, lòng tin của nhân dân thôn đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của Ban quản lý thôn, Mặt trận và các đoàn thể trong hệ thồng chính trị thôn. Thôn đã làm được nhiều việc khá tốt trong các phong trào thi đua như “xóa đói giảm nghèo”, vượt khó thoát nghèo, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, các  mô hình sản xuất điển hình như mô hình anh Nguyễn Khóa kết hợp VACR … nâng cao thu nhập cho người dân, đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư ….
Ban phát triển thôn đã tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng và nhà nước về xây dựng NTM và các nội dung, việc làm cụ thể liên quan đến xây dựng NTM, đều được tổ chức lấy ý kiến rộng rải trong nhân dân, thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt của các Đoàn thể … Đồng thời các thành viên trong Ban phát triển cũng là những tuyên truyền viên tích cực, họ là những người gần gũi, sâu sát với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thông qua những lúc trò chuyện giữa hàng xóm láng giềng, với phương châm “ Lấy người dân tuyên truyền vận động người dân”, nhờ vậy mà sức lan tỏa và tính thuyết phục cao, hiệu quả thiết thực. Qua đó đã tạo được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Tạo nên không khí thi đua sôi nỗi, rộng khắp trong nhân dân của phong trào xây dựng NTM. Qua triền khai thực hiện đã có 30 hộ dân hiến đất tới hơn 1000m2, cây trồng, cây ăn quả có giá trị để giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn, với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng và hàng trăm ngày công từ nguồn đóng góp của nhân dân trong thôn . Góp phần tạo diện mạo mới của bộ mặt nông thôn, đời sông vật chất tinh thân của người dân được nâng lên, tình hình an ninh tật tự được giữu vững.
Song song với việc phát triển sản xuất nông nghiệp, Thanh Tân đã quan tâm đến các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ như buôn bán, vật liệu xây dựng, đặc biệt Thôn Thanh Tân có nghề nón lá truyền thống, khai thác lâm sản ngoài gổ … cung cấp đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhân dân trong thôn và các vùng lân cận, tạo thu nhập ổn định cho người dân thu nhập bình quân đầu người đạt trên 15 triệu đồng/người/ năm.
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM ở thôn Thanh Tân bước đầu đã xuất hiện được cách làm hay, khơi dậy nội lực trong nhân dân, phát huy tinh thần yêu quê hương, đất nước của mỗi người dân trong tham gia xây dựng đời sống mới ở nông thôm góp phần cùng nhân dân toàn xã sớm hoàn thanh chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 theo tinh thần Nghị Quyết Đại Hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
Tuy nhiên, để Thôn Thanh Tân đạt chuẩn NTM thôn cần sự đầu tư nhiều hơn nữa về cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và hạ tầng phục vụ dân sinh của các cấp, các ngành, kêu gọi sự đóng góp nhiều hơn nữa của nhân dân trong thôn và các tổ chức trong và ngoài địa phương trong đầu tư, xây dựng và phát triển.


 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 61.037
Truy câp hiện tại 11