Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Phong Sơn làm đường Bê tông hóa giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù.
Ngày cập nhật 28/10/2015

Phong trào vận động nhân dân làm đường bê tông hóa giao thông nông thôn theo chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm" được xem là một trong những chủ trương lớn của UBND xã Phong Sơn, nhằm đẩy mạnh đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới .

Thực hiện quyết định số 4644/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND huyện Về việc hổ trợ xi măng và chi phí vận chuyển để xây dựng đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù. UBND xã đã  họp bàn và thống nhất thi công 03 tuyến đường tại các thôn Công Thành, Thanh Tân và Cổ bi 3 với chiều dài tổng cộng 1,7km, trong đó Công thành 400 mét, Thanh Tân 600 mét và Cổ By3 700 mét. Nhận thức được việc làm đường là phục vụ cho chính người dân, giúp cho việc đi lại, giao thương hàng hoá được thuận lợi do vậy hầu hết người dân đếu tích cực hưởng ứng. Trên cơ sở UBND huyện hổ trợ xi măng, UBND xã hổ trợ 80% tiền cát, sạn, nhân dân ở các thôn hưởng lợi đóng góp 20% tiền mua cát sạn và 100% ngày công để thực hiện. Đến nay đã có hai thôn người dân tham gia hưởng ứng tích cực  ngày công để thi công trình được 50% các tuyến đường và dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong đầu tháng 11/ 2015 đó là thôn Công Thành và thôn Cổ By3. UBND xã tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các thôn còn lại trong xã thực hiện làm đường bê tông hóa giao thông nông thôn các tuyến đường trục xóm, trục thôn với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Từng bước nâng tỷ lệ đường liên xã, trục xã; đường trục thôn, liên thôn được bê tô ng hóa; đường trục xóm, ngõ xóm và đường nội đồng được cứng hóa.

Các hình ảnh liên quan.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 61.037
Truy câp hiện tại 10