Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới.
Ngày cập nhật 02/06/2014

Thực hiện phương châm " Nhà nước và nhân dân cùng làm" nhằm phát huy vai trò chủ động, tích cực của người dân trong việc đóng góp sức người, tiền của để từng bước xây dựng các công trình trong nông thôn theo quy hoạch Nông thôn mới, để đẩy nhanh việc thay đổi diện mạo trong nông thôn. Tập trung vào đóng góp để xây dựng mạng lưới giao thông trong thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa nhân dân, các thiết chế văn hóa thôn..., qua đó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. UBND xã Phong Sơn đã xây dựng Kế hoạch Huy động đóng góp nguồn lực từ nhân dân để xây dựng Nông thôn mới năm 2014.( đính kèm Kế hoạch).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 61.037
Truy câp hiện tại 7