Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Hội liên hiệp Phụ nữ xã Phong Sơn.
Ngày cập nhật 14/10/2014

Hội liên hiệp Phụ Nữ xã Phong Sơn phát động phong trào "Xây dựng nông thôn mới" gắn với “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Thời gian qua, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Sơn đã chỉ đạo các chi hội chủ động, tích cực tham gia chương trình bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội phát động.
Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động với những nội dung: Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ đã được các cấp hội phụ nữ trong xã cụ thể hoá thành những hoạt động thiết thực. Nhờ đó, vai trò của phụ nữ trong gia đình ngày càng được phát huy, góp phần tích cực vào chương trình xây dựng NTM.
Hội Phụ nữ xã bằng nhiều hình thức lưu động tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn ,Với hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, Hội đi sâu phổ biến cho chị em phụ nữ các nội dung về "5 không, 3 sạch", truyền thống gia đình Việt Nam, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em, kiến thức nuôi dạy con, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Hội còn chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, hoà giải về hôn nhân - gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc cho đội ngũ cán bộ hội; tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, gắn với đặc điểm, tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương.
Thông qua các hoạt động, nhận thức của cán bộ Hội trong lồng ghép thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, cũng như trong tham gia xây dựng NTM đã có những chuyển biến tích cực. Từ phong trào nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao đã xuất hiện như: "Câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3", Đoạn đường do phụ nữ quản lý không có  rác thải, Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015" .Đặc biệt, các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế" hiện nay toàn xã có 09 câu lạc bộ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình và 01 CLB xây dựng hạnh phúc gia đình,01 CLB không sinh con thứ 3 trở lên và 01 CLB phòng chống bạo lực gia đình, "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ" được Hội thực hiện có hiệu quả.
Hội đã vận động hội viên, phụ nữ đóng góp tiết kiệm mỗi người ít nhất 10.000 đồng/tháng để tạo nguồn quỹ tại chỗ giúp nhau phát triển kinh tế; tổ chức vận động, quyên góp xây dựng nhà tình thương cho phụ nữ nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng học bổng cho các em nghèo vượt khó học giỏi…. tích cực tham gia vận động hội viên phụ nữ chuyển đổi hình thức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại các địa phương, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Mặt khác, việc "đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" được quan tâm, Hội đã phối hợp với trung tâm giới thiệu việc làm của phụ nữ tỉnh Thừa thiên huế mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nữ nông thôn như nghề trồng nấm rơm, nghề chế biến món ăn…
Hội cũng chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở, góp phần thực hiện tiêu chí số 18 về hệ thống tổ chức chính trị - xã hội. Lãnh đạo chủ chốt của Hội đã phát huy tốt vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM từng cấp, thường xuyên đóng góp ý kiến trong quá trình tổ chức thực hiện, chú trọng phát triển, đề xuất với Ban Chỉ đạo những nội dung hoạt động, chính sách liên quan đến phụ nữ.
Có thể nói, sự vào cuộc tích cực, năng động, sáng tạo của Hội Phụ nữ trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân về tư duy phát triển kinh tế, về ý thức, vai trò, trách nhiệm, phát huy nội lực của cộng đồng trong tham gia xây dựng NTM. Thông qua việc làm này, chất lượng tổ chức hội cũng được nâng lên, hội viên thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức hội./.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 61.037
Truy câp hiện tại 7