Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Hợp tác xã Tây Sơn Đại hội đại biểu thành viên HTX, chuyển đổi theo luật Hợp tác xã 2012
Ngày cập nhật 11/05/2016

Ngày 6 tháng 5 năm 2016 HTX Tây Sơn xã Phong Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là đơn vị thứ hai của xã Phong Sơn tổ chức Đại hội Hợp tác xã, gắn với chuyển đổi HTX theo luật HTX năm 2012. Về dự Đại hội có đồng chí Trần Lợi, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Phong Điền, Đ/c Nguyễn Bá Nam, Bí thư Đảng ủy xã Phong Sơn, Đ/c Trịnh Xuân Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Sơn, các Đ/c trong TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Chủ nhiệm các HTX trên địa bàn xã và toàn thể thành viên HTX Tây Sơn.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe trình bày dự thảo Điều lệ chuyển đổi HTX, Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD HTX nhiệm kỳ qua và phương án SXKD của HTX nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Nam Bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận những kết quả mà HTX dịch vụ nông nghiệp Tây Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, những nhiệm vụ trọng tâm mà Ban quản trị HTX cần phải làm trong nhiệm kỳ tới: Tăng cường các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, xây dựng nội dung và phương thức hoạt động phù hợp, phát huy tối đa các yếu tố trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, nắm bắt nhu cầu sử dụng dịch vụ của các thành viên, lựa chọn, mở rộng thêm các hoạt động dịch vụ phù hợp với khả năng cung ứng dịch vụ của HTX và của địa phương….Tại Đại hội với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã biểu quyết thông qua điều lệ HTX, phương án sản xuất kinh doanh của HTX, đại hội đã bầu Hội đồng quản trị gồm 3 người (1.ông: Trương Ngự làm chủ tịch HĐQT; 2 ông: Dương Văn Tưởng làm Phó chủ tịch HĐQT; 3 Ông: Nguyễn Văn Thành thành viên HĐQT) và bầu ông Hoàng Ngọc Ngân làm trưởng Ban kiểm soát HTX nhiệm kỳ 2016 – 2021./

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 61.037
Truy câp hiện tại 4