Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri 03 xã Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ.
Ngày cập nhật 17/05/2016

Chiều ngày 12 tháng 5 năm 2016, tại Hội trường UBND xã Phong Xuân, UBMTTQ Việt Nam huyện Phong Điền đã tổ chức hội nghị gặp gở, tiếp xúc giữa người  ứng cử  Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với cử tri 03 xã Phong Sơn, Phong xuân, Phong Mỹ.

Tại hội nghị cử tri đã nghe thông tin khái quát về tiểu sử tóm tắt của 04 ứng cử viên Đại biểu Quốc Hội và 08 ứng cử viên Hội Đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016-2021 ứng cử tại địa bàn. Cũng tại hội nghị các ứng cử viên báo cáo chương trình hành động của mình nếu được bầu vào Đại biểu Quốc Hội và hội đồng nhân dân tỉnh. Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung vào các nội dung chủ yếu đó là; Tập trung cho phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo, bảo đảm Quốc phòng an ninh, xây dựng các thiết chế văn hóa, củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh ….
Đa số cử tri cho rằng, căn cứ luật quy định các ứng cử viên đều đảm bảo tiêu chuẩn của người Đại biểu dân cử, chương trình hành động của các ứng cử viên phù hợp với thực tế của địa phương và bày tỏ mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh sẽ phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị và tâm tư, nguyện vọng của cử tri đồng thời mong muốn các ứng viên khi trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh sẽ làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, lắng nghe nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 61.037
Truy câp hiện tại 6