Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Phong Sơn Triển khai Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018
Ngày cập nhật 17/01/2018

Ngày 15 tháng 01 năm 2018, UBND xã Phong Sơn, tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, do đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã và đồng chí Nguyễn Bá Nam Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã đồng chủ trì. Về tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Ngọc Châu, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện; các đồng chí Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân; các thành viên UBND; UBMTTQVN, các đoàn thể cấp xã; trưởng các bộ phận thuộc UBND xã; trưởng trạm y tế; trưởng thôn; giám đốc các HTX; hiệu trưởng các trường học

              Tại hội nghị sau khi nghe UBND xã báo cáo nội dung các văn bản: Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018; Trình bày một số giải pháp trọng tâm tăng thu ngân sách năm 2018; Kế hoạch Xây dựng nông thôn mới năm 2018; Kế hoạch phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Thương mại dịch vụ và ngành nghề năm 2018; Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018; Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2018; Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và một số chính sách An sinh xã hội năm 2018; ý kiến phát biểu lãnh, chỉ đạo của đồng chí Phan Ngọc Châu, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện; ý kiến phát biểu lãnh, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy; ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị; đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã kết luận như sau:

             - Đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các bộ phận có liên quan sớm tổ chức quán triệt, thông tin các văn bản của Tỉnh, Huyện, Xã đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đơn vị mình để triển khai thực hiện đúng và đầy đủ.

            - Tổ chức đánh giá nghiêm túc công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ, công việc của cơ quan đơn vị mình năm 2018, đảm bảo rõ ràng, cụ thể nội dung công việc, phân công phân nhiệm đối với lãnh đạo, cán bộ tham mưu về thời gian, nguồn lực để thực hiện đảm bảo tính khả thi cao nhất, rà soát, bổ sung điều chỉnh quy chế để hoạt động, làm việc nghiêm túc.                       

            - Lấy cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Với khẩu hiệu “Làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành công việc theo quy chế” làm nguyên tắc cơ bản để thực hiện cải cách hành chính. Cải cách hành chính phải gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

            - Sau hội nghị, trên cơ sở Chương trình công tác và các Kế hoạch của UBND xã, từng cá nhân (cán bộ, công chức, bán chuyên trách, nhân viên hợp đồng) chủ động xây dựng kế hoạch công tác cả năm của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao, mở sổ tay công vụ, bố trí lịch làm việc hợp lý, khoa học để quản lý hồ sơ, danh mục kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tuần, hàng tháng và cả năm; rèn luyện tốt đạo đức công vụ, thực hiện tốt văn hóa giao tiếp ở công sở, văn hóa giao tiếp ngoài xã hội. Các HTX phải điều hành thật tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, cùng với UBND xã thực hiện đạt kết quả tốt nhất; trưởng thôn bám vào nội dung các kế hoạch, chương trình công tác năm 2018 của UBND xã để xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện tại thôn.

             - Cán bộ từ xã đến HTX, thôn phải thường xuyên cập nhật những thông tin, văn bản mới để tổ chức thực hiện đúng quy định; tổ chức phối hợp tốt giữa Đảng ủy, Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể, giữa các bộ phận, giữa xã với các thôn, các HTX để thực hiện đồng bộ; đồng thời thường xuyên báo cáo những sự việc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch Kinh tế - Xã hội năm 2018 về UBND xã;

             * Một số nội dung công việc trước mắt:

             - Tập trung chỉ đạo gieo sạ vụ Đông Xuân 2017-2018 đúng lịch thời vụ. Kiểm tra, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mô hình nông - lâm - ngư nghiệp năm 2018.

             - Bộ phận Công an, Quân Sự và các thôn tham mưu thực hiện đảm bảo an toàn về Quốc phòng – An ninh trong thời gian trước, trong và sau Tết, thực hiện tốt việc quản quân và giao quân năm 2018.

              - Thực hiện tốt kế hoạch Mừng Đảng - Mừng Xuân của UBND xã; yêu cầu Trưởng thôn, chủ nhiệm các HTX, hiệu trưởng các trường, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tiếp tục chỉ đạo việc làm vệ sinh, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại công sở, nơi công cộng và hộ gia đình trong thời gian kỷ niệm ngày thành lập Đảng và đón Tết cổ truyền Mậu Tuất năm 2018. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách An sinh xã hội trước, trong và sau Tết Âm lịch  2018.

Ký kết giao ước thi đua năm 2018

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 61.037
Truy câp hiện tại 4