Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014)
Ngày cập nhật 15/12/2014

Thực hiện hướng dẫn số 27-HD/BTGHU ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Ban tuyên giáo huyện ủy về việc “Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014).
 

Ủy ban nhân dân xã Phong Sơn, yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đóng trên địa bàn xã; Trưởng các Thôn tập trung thực hiện một số nội dung công việc sau đây:
Các đồng chí thôn trưởng, các đơn vị đóng trên địa bàn xã treo cờ Tổ quốc ở nhà sinh hoạt cộng đồng, nơi văn phòng làm việc. Trưởng thôn thông báo rộng rãi cho toàn thể nhân dân treo cờ tại các hộ gia đình  nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014). Treo cờ từ ngày 15/12 đến ngày 25/12/2014.
 Vệ sinh đường làng ngõ xóm thoáng mát, xanh-sạch-đẹp đảm bảo mỹ quan nông thôn.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đóng trên địa bàn xã; Trưởng các Thôn triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 61.037
Truy câp hiện tại 6