Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
24 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
S? 01/QÐ-UBND09/01/201809/01/2018xQuyết định về triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018
06/KH-UBND22/01/201622/01/2016xKế hoạch: Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính thân 2016
06/QÐ-UBND20/01/201620/01/2016xQuyết định về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KTXH năm 2015
S? 05/KH-UBND18/01/201618/01/2016xKế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Cải cách hành chính xã Phong Sơn năm 2016
S? 06/KH-UBND18/01/201618/01/2016xKế hoạch: Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016
04/KH-UBND18/01/201618/01/2016xKế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Bính thân năn 2016
S? 07/KH-UBND18/01/201618/01/2016xKế hoạch Thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2016
02/KH-UBND18/01/201618/01/2016xKế hoạch Thực hiện chương trình Nông thôn mới năm 2016
01/KH-UBND18/01/201618/01/2016xKế hoạch thực hiện chương trình trọng điểm về Cải cách hành chính
03/KH-UBND15/01/201615/01/2016xKế hoạch chỉnh trang khu trung tâm kinh tế văn hóa xã
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 61.037
Truy câp hiện tại 15