Tìm kiếm tin tức
Liên kết website dạng danh sách
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Dự án Nước sạch xã Phong Sơn
Ngày cập nhật 23/09/2014

Triển khai Dự án nước sạch trên địa bàn xã Phong Sơn năm 2014

Ngày 27/8 và ngày 11/9/2014 tại hội trường UBND xã họp bàn về việc cấp nước sạch xã Phong Sơn năm 2014. Thành phần tham dự; Công ty TNHH nhà nước một thành viên xây dựng và cấp nước TT Huế, UBND xã, 13 thôn trưởng trên địa bàn xã, cuộc họp đã đi đến thống nhất như sau:
1. Đường ống D: 90-D:225 sẽ do công ty đào, chiều dài khoảng 32 km.
2. Đường ống D: 32-D: 75 sẽ do người dân đào, chiều dài khoảng 36,4 km.
Về kỹ thuật đào: Đường ống D: 90-D: 225, đào sâu 0,8m, chiều rộng khoảng 0,5m. Đường ống D: 32, D: 75 sâu 0,7m, rộng 0,5m. Tổng mức đầu tư (dự kiến): khoảng 28 tỷ đồng.
*Nguồn vốn đầu tư:
+ Vốn ngân sách nhà nước cấp: khoảng 4,1 tỷ đồng
+ Vốn của Công ty TNHH NN MTV xây dựng và cấp nước TT Huế, khoảng 18,8 tỷ đồng.
+ Vốn nhân dân đóng góp bằng công đào lấp đất tương ứng 5,1 tỷ đồng.
Để đảm bảo trách nhiệm và sự công bằng, người dân phải tham công đào lấp đất, hộ nào không tham gia công đào lấp đất thì không được bắt nước sạch đợt này. Nếu sau này có nhu cầu bắt nước sạch, thì hộ gia đình sẽ bị xử phạt hành chính và phải đóng tiền hoàn trả tiền công đào đường ống nước tương ứng khi đó mới được bắt nước.
Nếu thôn nào tiến hành đào lấp đất sớm thì sẽ có nước sớm để sử dụng trong năm 2014. Dự án nước sạch đợt này giải quyết được vấn đề khan hiếm nguồn nước sạch, xóa bỏ vùng rộng lớn chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung, nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân xã phong sơn.
Nâng cao nhận thức người dân về ý thức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, góp phần đẩy lùi bệnh tật, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội xã Phong Sơn nói riêng và tỉnh nhà nói chung.
 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 61.037
Truy câp hiện tại 9